Tazminat hukuku/davası günlük hayatta karşılaşılabilecek her türlü haksız fiil karşısında zarar görenin aleyhine olacak şekilde malvarlığında azalma veya kazanç kaybı hususlarında zarar görmesi sebebiyle oluşacak hukuki ihtilafları baz alan hukuktur. Tazminat hukuku açısından başlıca iki tür tazminat vardır. Bunlar;

 

  • Maddi Tazminat Davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, haksız fiil neticesinde malüliyetliğin oluşması, iş kaybı, kazanç kaybı ve maddi olarak her türlü zarardan kaynaklı talepte bulunulabilecek tazminat konularını ele alır.
  • Manevi Tazminat Davası, haksız fiil karşısında mağdurda oluşan acı, keder, ruhsal bozukluk vb. psikolojik durumlar karşısında talepte bulunulabilecek tazminat konularını elealmaktadır.

 

Tazminat davaları ciddi davalar olup profesyonel hukuki destek alınmalıdır. Çünkü tazminat davaları iş hukukundan kaynaklı, mobbing, trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma, iş gücünde azalma, kazanç kaybı, boşanma davalarında, ceza kovuşturmalarından sonra açılak tazminat davaları vb. bir çok alana hitap eden ve hemen hemen her hukuk dallarında karşımıza çıkan davalardır. Bu sebeple tazminat davalarında her dava için ayrı talepte bulunulması gerekme olup tazminat avukatından mutlaka destek alınması gerekmektedir.

 

Baydemir Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize tazminat hukuku alanında profesyonel hukuki destek vermekte olup bu alanda kendimizi günden güne daha da geliştirmekteyiz.