Makaleler

Güncel Makaleler

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda Faydasız Sahtecilik Halinde Ceza Verilemeyeceği

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunda Faydasız Sahtecilik Halinde Ceza Verilemeyeceği

  1. Ceza Dairesi 2015/3309 E.,2015/6291 K.

Köy muhtarı olan sanığın köy karar defterinde bulunan … numaralı kararı aza olan …… adına imza atmak suretiyle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu işlediğinin iddia ve kabul edildiği olayda; muhtar ve köy azalarının taraflar arasındaki kira sözleşmesini onaylamaları veya bu konuda bir karar alarak karar defterine yazıp tasdik etmelerinin gerekmediği, keza somut olayda tarafların iradesine uygun olarak düzenlenmiş olan kira sözleşmesinin karar defterine yazılarak muhtar ve azalarca imzalanmış olmasının hukuki bir değer taşımadığı cihetle, sanığın suça konu karar alınırken orada bulunmayan aza yerine imza atmak suretiyle gerçekleştirmiş olduğu eylemin “faydasız sahtecilik” olarak nitelendirilmesi ve sanık hakkında beraat hükmü verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 16.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?