Makaleler

Güncel Makaleler

Olayın Başlangıcı Ve Gelişimi Üzerinde Durularak Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinin Tartışılmaması

4. Ceza Dairesi 2016/10444 E. 2020/5385 K.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Suça sürüklenen çocuğun soruşturma evresindeki ifadesinde, mağdur … ile aralarında tartışma çıktığını, mağdurun kendisini darp ettiğini, yine kovuşturma evresindeki savunmasında ise, olay günü mağdurun kendisine bıçak çektiğini, hatta elini kestiğini beyan ettiği, suça sürüklenen çocuk hakkında düzenlenen adli raporda suça sürüklenen çocuğun parmaklarında kesi, elinde hassasiyet, kafasında ve yüzünde yaralanmaların bulunduğunun belirtilmesi karşısında olayın başlangıcı ve gelişimi üzerinde durularak, suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nın 29. maddesi uyarınca haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

Kanuna aykırı ve suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?