Yaşamız olduğumuz hayat gibi ticari hayatımızda da birçok riskler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları iş kazaları, yangın, hırsızlık vb. durumlar örnek verilebilmektedir. Fakat en büyük risk grubu ticaretten kaynaklı alacaklardır. Uygulamada bir çok insan alacaklarını alamamış ve bu sebeple şirketlerinin iflas etme durumuna kadar gelmişlerdir. Baydemir Hukuk Bürosu olarak siz müvekkillerimizin mağduriyetlerini önleme ve bitirme adına profesyonel olarak ticaretten kaynaklanan alacaklarınız için icra hizmeti vermekteyiz.

Baydemir hukuk bürosu olarak verdiğimiz İcra ve İflas Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;

• İlamsız İcra Takibi
• İlamlı icra takibi
• Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi
• İpoteğin paraya çevrilmesi
• İflas ve Konkordato sürecinin başlanması ve takibi
• Alacaklı – Borçlu arasında anlaşmaların hazırlanması