Gayrimenkul hukuku, insanların anayasal olarak korunan mülkiyet hakkını konu almaktadır. Mülkiyet hakkına yapılacak tecavüz veya ihlaller neticesinde ortaya çıkan mağduriyetleri konu alan gayrimenkul hukuku insanlar açısından çok önemli bir yer etmektedir. Ve bu alan birçok dava konusunu ilgilendirmektedir. Bunlardan bazıları;

• Kamulaştırma Davası
• İzale-İ Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)
• Tapu İptal Ve Tescil Davası
• Muvazaaya Dayalı Tapu Devir İşleminin İptali Davası
• Ecri Misil Davası (Haksız İşgal)
• İmar Uygulamalarından Kaynaklanan Davalar ( Örnek Olarak Toplulaştırma Davaları)

Gayrimenkul Hukuku alanında açılan davalar zor davalardır. Stratejiyi iyi belirlemek ve haklılığınızı kanıtmalamanız gerekmektedir. Yapılacak en ufak bir hata karşısında davanızı kaybedebilir ve yüksek yargılama gideri ve vekalet ücretleri tarafınıza yüklenebilir. Bu sebeple mutlaka hukuki yardım almak gerekir. Baydemir Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerimize profesyonel hukuki hizmet vermekteyiz.