Makaleler

Güncel Makaleler

Ceza Yargılaması Sonucu Verilen Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimini Bağlayacağı

19. Hukuk Dairesi 2017/4794 E., 2018/6755 K.

MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, bankanın davacı hakkında icra takibi başlattığını, takibe konu çeklerin üzerindeki imzaların davacıya ait olmadığını ileri sürerek, davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davaya konu çeklerin üzerindeki imzaların davacıya ait olduğunu, davacının davalı bankayı çekleri kullanarak dolandırmak suçundan yargılandığını, bu dosyanın görülmekte olan davada bekletici mesele yapılması gerektiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, dava konusu çekler üzerinde yapılan inceleme sonucunda davacıya atfen atılı imzaların davacının eli ürünü olmadığı, davacının dolandırıcılık isnadıyla açılan davadan beraat ettiği gerekçesiyle, davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu bono ile ilgili olarak tarafların müşteki ve sanık sıfatıyla yer aldığı … 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/279 E. sayılı dosya kapsamından davacı … hakkında dolandırıcılık isnadı ile dava açıldığı, davacının bu davada beraat ettiği, ceza mahkemesince verilen beraat kararının müdahil tarafından temyiz edildiği ve aşaması Uyap üzerinden bakılmakla Yargıtay’da temyiz inceleme sırası beklediği anlaşılmıştır. Ceza mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararlarının maddi sonuçlarının TBK 74. madde gereğince hukuk hakimini bağlayacağından bu ceza davasının sonucunun beklenmemesi doğru olmayıp, hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle,hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 20/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?