Ceza hukukunun konusu suç ve bu suçlara uygulanacak olan müeyyidelerden oluşmaktadır. Bu suç ve müeyyideler tarihten günümüze kadar birçok uygarlık ve devlet tarafından farklı konularda düzenlenmiş, çağın gereklilikleri kapsamında değişimlere maruz kalmıştır.

Devlet toplumsal düzeni ve vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumak adına insanlara emir ve yasaklardan oluşan kurallar bütününü kullanmaktadır. Söz konusu emir ve kurallar neticesinde devletin temel yapı taşı olan Hukuk meydana gelmektedir. Ve Hukukun bir kolu olan Ceza Hukuku Devlet tarafından kamu düzenini bozan vatandaşlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yaparak cezalandırmaktadır.

Günümüzde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüktedir.Bu kanunun amacı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.1’e göre;

• Kişi hak ve özgürlüklerini korumak,
• Kamu düzen ve güvenliğini sağlamak,
• Kamu sağlığını ve çevreyi korumak,
• Toplum barışını korumak,
• Suç işlenmesini önlemektir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ceza yargılaması konusunda birçok usul ve esaslar söz konusu olup, vatandaşların hak ve özgürlük kaybının oluşmaması çok önemlidir. Arama, el koyma, ifade, gözaltına alınma, tutukluluk halleri, yargılama süreci, adli kontrol, adli para cezası, hapis cezaları ve bu cezalara ilişkin infaz sürecinde mağduriyetlerin oluşmaması adına mutlaka hukuki yardım alınmalıdır.Yukarıda sayılan süreçlerde yapılacak en ufak bir hata kötü sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple Baydemir Hukuk Bürosu olarak ceza yargılamasında en çok ihtiyaç duyulan zamanda müvekkillerimize profesyonel hukuki hizmet vermekteyiz.