Kategori: Makaleler

İşçi Alacakları ( Kıdem, İhbar, Fazla Mesai, Yıllık Ücretli İzin, UGBT, Kötüniyet Tazminatı) Davası

İşçi alacakları, 4857 sayılı İş Kanunu düzenlenmiş olup işbu kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını korumayı amaçlamaktadır. Kanunda düzenlediği üzere işçilerin vermiş oldukları hizmetin karşılığı olarak birçok yasal hakları vardır. Bunların bazıları feshe …

İzale-İ Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası)

İzale-i Şuyu davası taşınır veya taşınmaz mal üzerinde elbirliği veya paylı mülkiyet sahipleri arasındaki ortaklığın giderilerek payları oranında hak sahiplerine kişisel mülkiyet hakkı sağlayan davadır. İzale-i Şuyu Davası Kimlere Karşı Açılır? İzale-i Şuyu davası elbirliği veya paylı mülkiyet sahipleri kendi aralarında kararlaştırdıkları şekilde taşınır veya …

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Kazanmak İçin Ne Yapılmalıdır? Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davası, evli çiftler arasında kurulmuş olan evlilik bağının, kanunun öngördüğü haller çerçevesinde eşlerden birinin veya her iki tarafının talebiyle evlilik bağının ortadan kaldırılması için açılan dava türüdür.  Evlilik ve Boşanma davalarına  ilişkin hükümler Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup 118 – 494 maddeleri arasında Aile Hukuku …

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 – 105/A maddelerinde Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Ve Adli Para Cezalarının İnfazı başlığı altında düzenlenmiş bir ceza infaz kurumudur. Denetimli serbestliğin amacı hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmek ve kamuya …

Hakaret Suçu (TCK 125 – 131)

            Hakaret kelime anlamı bakımından onur kırma, onura dokunma anlamlarıyla tarif edilmekle beraber Türk Ceza Kanunu’nda bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek hareketler olarak tanımlanmaktadır.             Hakaret suçu Tük Ceza Kanunu’nda Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup 125 ile 131 maddeleri arasında …

DOLANDIRICILIK SUÇU ( TCK 157 – 158 )

Dolandırıcılık suçu günlük hayatımızda bir çok defa karşılaşabileceğimiz suç türlerinden olup her daim dikkatli olunması gereken suç tiplerindendir. Nitekim çoğu zaman yabancı numaralardan aranılarak kişisel bilgilerin bir şekilde öğrenilmesi, araç alım satımlarında, internet üzeri alışverişlerde ve diğer sayamadığımız birçok hallerde dolandırıcılık durumları günden güne artmaktadır. …

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Ülkemizde her yıl ortalama olarak 7.000 insanımızın kaza yerinde, ayrıca ağır yaralamanlar sonucunda tedavi gören insanlarımızın hastanede vefat etmesi sayıları eklendiğinde, trafik kazasından dolayı her yıl 10.000’i aşkın insanımız vefat etmektedir. Özellikle günümüz şartlarına bakıldığında artarak devam eden yeni sürücülerin trafiğe katılmaları, tecrübesiz sürücüler, dikkatsiz …

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş Kazası tazminat davası, işverene ait iş yerinde meydana gelen kazalarda iş ilişkisinden kaynaklı işçinin uğramış olduğu zararlardan kaynaklı kendisine veya yakınlarına zararın tazmini amacıyla işveren tarafından ödenen maddi ve manevi tazminat davasıdır. Bu davada amaç işçinin uğramış olduğu zarardan dolayı kendisinin veya yakınlarının hak …

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

                                      T.C. ADALET BAKANLIĞI                    ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                        ANKARA İSTEMDE BULUNAN : KONU : Adli Sicil Kaydının Silinmesi TALEP : Adli Sicil Kaydımda Görünen Sabıkalarımın Gerekli Yasal Süre Geçtiğinden Silinmesi Talebimdir. AÇIKLAMA : Ekte sunduğum adli sicil kaydında görüleceği üzere aldığım tüm cezalar infaz …
×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?