Makaleler

Güncel Makaleler

Borç Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği (Temerrüd Sebebiyle)

Borç Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği (Temerrüd Sebebiyle)

İ H T A R N A M E

 

İHTAR EDEN    :

 MUHATAP         :İsim Soyisim (T.C. *** *** ** **)

ADRES                 :

KONU :2020 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları kira bedeli ……………..-TL’nin ödenmesi, aksi taktirde tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.

 

AÇIKLAMALAR :

Müvekkile ait bulunan ………………….. adresinde ki taşınmazda kiracı olarak bulunmaktasınız. Kiracı olarak en önemli yükümlülüğünüz kira bedelini her ayın 15’in de düzenli olarak ödeme yapmanızdır. Fakat 2020 yılının başından itibaren Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ilişkin herhangi bir kira ödemesi yapmadınız. İşbu sebeple bu ihtarnamenin tarafınıza gönderilmesi elzem hale gelmiştir.

Bu ihtarname ile T.B.K. 315. maddesinde düzenlendiği üzere tarafınıza muaccel hale gelmiş olan kira bedellerinin ödenmesi için tarafınıza süre verilip, tarafınızca ödenmemesi durumunda kira sözleşmesinin fesih edileceği ve tahliye işlemlerine başlanacağını ihtar etmekteyiz.

İlgili madde ve T.B.K. m.315/2’ye göre,işbu ihtarname tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen tarihten itibaren başlayarak otuz gün içinde kira borcunuzu ödemenizi ihtar ediyoruz. Aksi halde tarafımızca tahliye davası ve kira alacağına ilişkin yasal yollara başvuracağımızı, yargılama giderleri ve vekalet ücreti tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

 

                                                                                                                                                     İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                                                                    AV. FATİH BAYDEMİR

 

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

 

Leave a Reply

×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?