Yazar: Av. Fatih Baydemir

2011 – 2015 eğitim öğretim yılı Konya Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlığa başladı. Bu zamana kadar özellikle Ceza Hukuku alanlarında kendini geliştirmekte olup hukuk davalarında da diğer avukat ortakları hizmet vermektedir. Ayrıca ekibiyle beraber şirketlere hukuki danışmanlık yapmakta olup şirketlerin her türlü hukuki sorunlarına çözüm bulma ve ihracat yapan şirketlere KOSGEB destekleri ve Gümrük konularında yol haritası hizmeti de vermektedir.

Alıcının, Satın Alınan Aracın Ekspertiz Raporu Alma, Tramer Kaydını İnceleme, Sigorta Kayıtlarını İnceleme Yükümlülüğü Yoktur

Alıcının, Satın Alınan Aracın Ekspertiz Raporu Alma, Tramer Kaydını İnceleme, Sigorta Kayıtlarını İnceleme Yükümlülüğü Yoktur   Hukuk Dairesi 2016/26291 E.,2019/11496 K.   Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz …

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 – 105/A maddelerinde Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Ve Adli Para Cezalarının İnfazı başlığı altında düzenlenmiş bir ceza infaz kurumudur. Denetimli serbestliğin amacı hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmek ve kamuya …

Tanıkların Dinlenme Usulü – Ecri Misil Davası

Tanıkların Dinlenme Usulü – Ecri Misil Davası Hukuk Dairesi 2013/14867 E.,2013/14958 K.   Yanlar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği …

Facebook Mesajlarının Dikkate Alınarak Borcun Kabul Edildiği – İtirazın İptali Davası

Facebook Mesajlarının Dikkate Alınarak Borcun Kabul Edildiği İtirazın İptali Davası Hukuk Dairesi 2015/14813 E.,2016/2351 K.   Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği …

Araçtaki Haciz Kayıtlarının Gizlenerek Satılması – Basit Dolandırıcılık Suçu

Araçtaki Haciz Kayıtlarının Gizlenerek Satılması  Basit Dolandırıcılık Suçu   Ceza Dairesi 2015/4218 E.,2015/7220 K.   Şirket yetkilisi olan sanığın, şirkete ait aracı üzerinde haciz kaydı olduğunu gizleyerek katılana noterde satışını yapıp parasını aldığı, katılanın aracın devrini almak istediğinde haciz kayıtları olduğunu öğrenip devir işlemini yapamaması …

Ani Gelişen Olaylarda Ses Kayıtlarının Hukuka Uygun Olacağı – Hakaret Suçu

Ceza Dairesi 2015/7519 E.,2015/9311 K. Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca …

Hakaret Suçu (TCK 125 – 131)

            Hakaret kelime anlamı bakımından onur kırma, onura dokunma anlamlarıyla tarif edilmekle beraber Türk Ceza Kanunu’nda bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek hareketler olarak tanımlanmaktadır.             Hakaret suçu Tük Ceza Kanunu’nda Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup 125 ile 131 maddeleri arasında …

DOLANDIRICILIK SUÇU ( TCK 157 – 158 )

Dolandırıcılık suçu günlük hayatımızda bir çok defa karşılaşabileceğimiz suç türlerinden olup her daim dikkatli olunması gereken suç tiplerindendir. Nitekim çoğu zaman yabancı numaralardan aranılarak kişisel bilgilerin bir şekilde öğrenilmesi, araç alım satımlarında, internet üzeri alışverişlerde ve diğer sayamadığımız birçok hallerde dolandırıcılık durumları günden güne artmaktadır. …

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Ülkemizde her yıl ortalama olarak 7.000 insanımızın kaza yerinde, ayrıca ağır yaralamanlar sonucunda tedavi gören insanlarımızın hastanede vefat etmesi sayıları eklendiğinde, trafik kazasından dolayı her yıl 10.000’i aşkın insanımız vefat etmektedir. Özellikle günümüz şartlarına bakıldığında artarak devam eden yeni sürücülerin trafiğe katılmaları, tecrübesiz sürücüler, dikkatsiz …
×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?