Yazar: Av. Fatih Baydemir

2011 – 2015 eğitim öğretim yılı Konya Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlığa başladı. Bu zamana kadar özellikle Ceza Hukuku alanlarında kendini geliştirmekte olup hukuk davalarında da diğer avukat ortakları hizmet vermektedir. Ayrıca ekibiyle beraber şirketlere hukuki danışmanlık yapmakta olup şirketlerin her türlü hukuki sorunlarına çözüm bulma ve ihracat yapan şirketlere KOSGEB destekleri ve Gümrük konularında yol haritası hizmeti de vermektedir.

Sanığın Eylemlerinin Ani Ve Kesintili Şekilde Gerçekleşip Süreklilik Arz etmemesi Sarkıntılık Düzeyinde Kalacağı – Cinsel İstismar Suçu

14. Ceza Dairesi Esas No: 2017/9980 Karar No: 2018/3689 Karar Tarihi: 15.05.2018 (5237 S. K. m. 43, 103) Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, ilk derece mahkemesinin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak …

Ceza Yargılaması Sonucu Verilen Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimini Bağlayacağı

19. Hukuk Dairesi 2017/4794 E., 2018/6755 K. MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı vekili, bankanın …

Tefecilik Tehdit Halinde Yağma Suçunuda Oluşturabileceği

9. Ceza Dairesi 2020/7623 E. , 2020/412 K. ‘’…Somut olayda, şüpheliler ile müştekilerin arasında ticari ilişkilerin bulunduğu, müştekilerden bazılarının silah gösterilmek suretiyle zorla borçlandırıldığı, alışverişler sırasında çek kullanıldığı, anılan çeklerin bir kısmının kırdırıldığı ve aynı zamanda tehditle kimi borç konusu paraların temin edildiği iddialarını içeren …

Sürekli Arıza Veren Aracın Satıcıya Geri Verilerek Ayıpsız Misliyle Değiştirilebileceği

13. Hukuk Dairesi 2020/658 E.,2020/3120 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davalı … Oto. İth. ve Dağ. …

Olayın Başlangıcı Ve Gelişimi Üzerinde Durularak Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinin Tartışılmaması

4. Ceza Dairesi 2016/10444 E. 2020/5385 K. Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan …

Kira Sözleşmesinde Düzenlenen Cezai Şartın Borçlunun Tacir Olup Olmamasına Göre Değerlendirilmesi

3. Hukuk Dairesi 2019/5271 E.,2020/530 K. Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen alacak davasına ilişkin verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davalı tarafın istinaf isteminin esastan reddine, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Yargıtay Kararı Davacı, davalı ile aralarında …

Ayıplı Araç Satışlarında Araç Geri Teslim Edilmeden Faiz Talebinde Bulunulamayacağı

13. Hukuk Dairesi 2017/2696 E.,2020/3115 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı … Oto Satış ve Servis Tic. A.Ş.’den …

İzale-İ Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası)

İzale-i Şuyu davası taşınır veya taşınmaz mal üzerinde elbirliği veya paylı mülkiyet sahipleri arasındaki ortaklığın giderilerek payları oranında hak sahiplerine kişisel mülkiyet hakkı sağlayan davadır. İzale-i Şuyu Davası Kimlere Karşı Açılır? İzale-i Şuyu davası elbirliği veya paylı mülkiyet sahipleri kendi aralarında kararlaştırdıkları şekilde taşınır veya …

FETÖ ARDIŞIK ARAMA KRİTERLERİ NELERDİR?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2019/8467 E., 2020/984 Bu yazımızda Yargıtay’ın Fetö/PYD terör örgütünü nasıl tanımladığı, silahlı terör örgütü tarafından ardışık aranma açısından hangi kriterlerin belirlendiği ve dikkate alındığından bahsedeceğiz. Bu hususla alakalı Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2019/8467 E., 2020/984 sayılı kararı üzerinde durularak konunun aydınlanması …

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Kazanmak İçin Ne Yapılmalıdır? Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davası, evli çiftler arasında kurulmuş olan evlilik bağının, kanunun öngördüğü haller çerçevesinde eşlerden birinin veya her iki tarafının talebiyle evlilik bağının ortadan kaldırılması için açılan dava türüdür.  Evlilik ve Boşanma davalarına  ilişkin hükümler Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup 118 – 494 maddeleri arasında Aile Hukuku …
×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?