Yazar: Av. Fatih Baydemir

2011 – 2015 eğitim öğretim yılı Konya Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlığa başladı. Bu zamana kadar özellikle Ceza Hukuku alanlarında kendini geliştirmekte olup hukuk davalarında da diğer avukat ortakları hizmet vermektedir. Ayrıca ekibiyle beraber şirketlere hukuki danışmanlık yapmakta olup şirketlerin her türlü hukuki sorunlarına çözüm bulma ve ihracat yapan şirketlere KOSGEB destekleri ve Gümrük konularında yol haritası hizmeti de vermektedir.

Online Oyunlarda (Knight Online, Silkroad, Metin 2, Leauge Of Legends, Fortnite, Cs:Go, Dota 2 Vb.) Dolandırıcılık Suçu Ve Tazminat Davası

Günümüz teknolojisi günden güne değişmekte ve kendini geliştirmektedir. Buna paralel olarak da suç türlerinde yeni hukuki düzenlemeler ve suçların uygulanmasında değişimler oluşmaktadır. Bunun en büyük örneklerinden biride online oyun aracılığı ile dolandırıcılık yapılarak kazanç elde edilmesi durumudur. Uygulamada çoğu insan online oyunlarda hırsızlık, dolandırıcılık, hesabının …

Konya Ceza Avukatı

Uygulamada çoğu defa müvekkiller tarafından telefon veya mail yoluyla konya ceza avukatı ücretleri sorulmakta olup avukatlık hizmetinin ücretinin neye göre belirlendiği çoğu insan tarafından bilinmemektedir. Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki ceza davaları, insan için olmazsa olmaz hürriyet, şeref ve itibarınıza ilişkin haklarınızı ilgilendirmektedir. Bu …

Erkek Çalışanın İşyerinde Bayanlar Tuvaletini Kullanması İşverence Haklı Nedenle Fesih Sebebidir

Hukuk Dairesi 2017/12318 E.,2019/18196 K. Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili dava …

Eser Sözleşmesinde Eksik İfa – Ayıplı İfa Ayrımı

T.C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi2016/1874 E.,  2017/1749 K.   1.    OLAYIN ÖZETİ a)    Genel Olarak;   Dava; eser sözleşmesi kaynaklı olarak dava tarihine göre yürürlükte bulanan mülga 818 sayılı borçlar kanununun (TBK 6098 sayılı kanun) eser sözleşmesi ismini taşıyan 355 vd. (yeni borçlar kanunundaki karşılığı …

Uzun Süren Yargılama Sonucunda 32.000 TL Manevi Tazminat Ödenmesinin Gerektiği – Anayasa Mahkemesi

Bireysel başvuruda 19.04.2006 tarihinde açılmış olan davanın 2018 yılına kadar devam etmesinden dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından 32.000 TL tazminat ödenmesine karar verilmiş olup karar metni aşağıdadır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ                                                  KARAR   I.BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, tam yargı davasında hakkaniyete uygun karar verilmemesi ve yargılamanın …

İşçi Alacakları ( Kıdem, İhbar, Fazla Mesai, Yıllık Ücretli İzin, UGBT, Kötüniyet Tazminatı) Davası

İşçi alacakları, 4857 sayılı İş Kanunu düzenlenmiş olup işbu kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını korumayı amaçlamaktadır. Kanunda düzenlediği üzere işçilerin vermiş oldukları hizmetin karşılığı olarak birçok yasal hakları vardır. Bunların bazıları feshe …

Mesai Saati İçinde İşçi Tarafından Facebook’a Girmek İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih Hakkı Vermeyeceği

Hukuk Dairesi 2014/27212 E., 2016/620 K. DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından …

Trafik Kanunu’na Göre Araç İşletenin Tanımı

4. Hukuk Dairesi2012/7541E., 2012/9796 K.5.6.2012 T. Bir aracın işletilmesinden doğan zarardan o aracı işleten kişi sorumlu olur. Davalı belediyenin çöp toplama işine tahsis edilen aracın – mülkiyet belediyeye ait olmasa da – sebebiyet verdiği zarardan aracın işleteni olan belediye sorumludur. 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı …

Aile Konutu Şerhi Konulmamış Olsa Bile Banka Lehine Tesis Edilen İpotek İşleminde Eşin Rızanın Alınması Gerektiği

Hukuk Genel Kurulu 2014/2096 E., 2015/2322 K.   Taraflar arasındaki “ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ….. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen ……. gün ve …….. E. ……. K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan T. Vakıflar Bankası AO vekili …
×

Merhaba!

Sormak istediğiniz bir konu varsa aşağıdan müsait olan avukatımızın üstüne tıklayarak iletişime geçebilirsiniz.

× Nasıl yardımcı olabiliriz?