Baydemir hukuk bürosu olarak müvekkillerimize işten çıkarılma ve sonraki süreçlerin tamamında hakkını alamamış olan müvekkillerimize profesyonel olarak hukuki hizmet verilmektedir. Unutulmamalıdır ki hukuki destek alınmadığı hallerde hukuki mevzuat bilinmediğinden dolayı hak kayıpları oluşabilmektedir. Bu sebeple mutlaka hukuki hizmet alınmalıdır.

Baydemir Hukuk Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından vermiş olduğumuz hizmetler;

• Toplu İş Sözleşmelerin Hazırlanması Ve Müzakerelerin Yapılması
• İşçi Alımı Ve Çıkarılmalarında İş Sözleşmesinin Hazırlanması
• İşveren İle İşçi Arasında Çıkan İhtilafların Müzakere Edilmesi
• Arabuluculuk Ve İş Mahkemelerinde Dava Süreçlerinin Takibi
• Kıdem Tazminatı
• İhbar Tazminatı
• Fazla Mesai Ücret Alacakları
• Ücret Alacakları
• İş Kazalarından Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
• Meslek Hastalığında Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
• Hizmet Tespit Davaları
• İşe İade Sürecinin Yürütülmesi